Persoonlijke Horoscoop

Diane Ummels - Astroloog

 

 
   Menu
 
   Home
   Wat is Astrologie
   Mogelijkheden / Werkwijze
   Persoonlijke Horoscoop
   Diane Ummels
   Contact / Info
 

Wat is astrologie?

Astrologie is de studie van de geaardheid van de mens, een instrument om jezelf beter te leren kennen en anderen beter te begrijpen. Astrologie is een positieve wetenschap. Het is een studie van wat is! Door feitenonderzoek krachten in kaart brengen.
De astrologie ziet de mens niet alleen maar opgebouwd uit erfelijke aanleg en milieu invloeden, maar ook vanuit de toestand van ons zonnestelsel op het tijdstip van de geboorte. Hierbij worden de planeten als de oorsprong van deeltjes van onszelf gezien, waar de mens zowel uit bestaat als ook over kan beschikken.
De astrologie werkt met planeten. Die planeten zijn symbolen voor deeltjes van onszelf. Zo symboliseert de Maan ons gevoel, De Zon ons centrale ik, Mercurius de manier waarop we denken en spreken, Venus de manier waarop we relaties aanknopen en zo zijn er nog een aantal planeten die allemaal deeltjes van onszelf symboliseren en aangeven hoe we met iets omgaan.
De tekens, zoals Ram, Stier, Tweelingen etc. zijn partjes van de hemel. Ieder teken neemt 1/12 van de hemel in beslag. Nu worden aan ieder teken bepaalde eigenschappen toegeschreven, zo ziet men het teken Ram als "snel en vurig" en het teken Stier als "traag en aards".
Astrologie is een middel tot groei. Het is een prima methode om te komen tot bewustwording.

Het maken van toekomstvoorspellingen:

Uit vergelijking van de geboortehoroscoop met actuele planeetstanden kun je halen of iemand in een bepaalde fase van zijn leven met verschillende energieŽn te maken heeft. Je kunt dan een inschatting maken van de soort processen en het soort levensgebied waarop dat afspeelt. Je kunt echter nooit een concrete voorspelling doen in de zin van "dat iemand over een jaar zal trouwen en twee kindertjes zal krijgen".