Persoonlijke Horoscoop

Diane Ummels - Astroloog

 

 
   Menu
 
   Home
   Wat is Astrologie
   Mogelijkheden / Werkwijze
   Persoonlijke Horoscoop
   Diane Ummels
   Contact / Info
 
Persoonlijke horoscoop

Wat is een persoonlijke horoscoop?
Door de stand van de hemellichamen op een bepaald tijdstip en de verbanden die ze met elkaar hebben in kaart te brengen krijgen we een persoonlijke horoscoop. Zo'n horoscoop levert gegevens op die de astroloog kan vertalen in een begrijpelijk verhaal. De horoscoop maakt het bijvoorbeeld mogelijk nog latent aanwezige mogelijkheden bij iemand te tonen, maar geeft ook een beeld van bepaalde neigingen die een belemmering kunnen vormen voor de verdere groei. Als je dit weet kan je proberen dit in een meer gewenste richting te leiden.
De horoscoop is individueel en de nauwkeurigheid is afhankelijk van het tijdstip van de geboorte en de geboorteplaats. Bij de meeste gemeentehuizen is het tijdstip van geboorte op te vragen, indien dit niet bij ouders bekend is.


Waarom een Persoonlijke horoscoop?
Het doel van een horoscoop is het verkrijgen van meer zelfinzicht, dat kan helpen te voorkomen dat iemand in zijn ontwikkeling van zichzelf vervreemdt en daardoor geen vat op zijn identiteit kan krijgen. Bovendien kan het een ondersteuning zijn om tot meer evenwicht te komen. Je karakter wordt gevormd door aanleg, erfelijkheid, opvoeding en omgeving. Een geboortehoroscoop geeft een beeld van iemands aanleg, van wat diep in de mens zit, van eventueel verborgen behoeften en talenten. Alleen al het manifest maken hiervan doet wonderen.
Redenen voor een persoonlijke horoscoop kunnen heel verschillend zijn. Hierbij een willekeurige greep uit de praktijk:
• Een jonge studerende vrouw, vraagt zich in een persoonlijk consult af, of deze studie wel wat voor haar is. Het valt haar zwaar en ze wil weten of ze er mee door moet gaan of moet veranderen van studierichting. Al pratend blijken er ook andere problemen te spelen, waaronder een recent verlies van een van haar ouders en een relatie die uitgegaan is. De nadruk van het gesprek komt daarop te liggen en het effect dat deze zaken hebben op haar zelfvertrouwen en het verloop van haar studie.
• Een getrouwde vrouw is verliefd geworden op een andere man en worstelt met die gevoelens en haar liefde voor haar gezin. Ze heeft het gevoel niet te kunnen kiezen en begrijpt ook niet goed waar die plotselinge verliefdheid vandaan komt. Wij bekijken ook de transits, progressies en solaar van deze periode om te zien wat er op dit moment een rol speelt en wat er in de nabije toekomst voor tendensen zijn en proberen zo om inzicht in de situatie te krijgen. Ook bekijken we de relatie horoscoop, zowel die van haar met haar huidige echtgenoot als die van haar en haar nieuwe vriend om te zien wat hen bindt en waar problemen liggen. Vanzelfsprekend zijn hier een aantal gesprekken voor nodig geweest.
• Een kind heeft het moeilijk op school, het kan niet goed onthouden of is gesloten of angstig. Via de horoscoop kun je vertellen waarom het kind het moeilijk heeft en wanneer daar verandering in komt en hoe je daar het beste als ouder/ leerkracht mee om kan gaan.
• Iemand heeft financiële problemen, alles zit tegen, heeft weinig energie, last van gezondheidsproblemen en is moeilijk aan te sporen tot nieuwe initiatieven. Via de horoscoop kun je heel goed zien wanneer de veranderingen komen en leer je omgaan met deze moeilijke fases in je leven.